joi, 14 mai 2015

joi, 7 mai 2015

CONCURSUL DE CHIMIE "GEORGE OSTROGOVICH" - Universitatea de Vest din Timisoara, 16 mai 2015

 Concursul de Chimie Organică
 Ediţia a XXI-a
va avea loc în data de 16.05.2015, ora 900, la sediul Facultăţii din Str. Pestalozzi Nr. 16
La concurs sunt invitaţi să participe elevii olimpici şi în special cei care doresc să urmeze cursurile facultăţii noastre. Concursul este dotat cu premii în bani şi se adresează elevilor claselor a X-a şi a XI-a, iar programa de concurs cuprinde capitolele predate până la data concursului.
Înscrierea participanţilor şi a celor care doresc cazare (la căminul Colegiului Tehnic “Ion Mincu”) se poate face până în data de 13.05.2015 la adresa de  e-mail: constantin.bolcu@e-uvt.ro şi fax: 0256/592620.
Elevii participanţi vor putea vizita laboratoarele facultăţii şi biblioteca de periodice.

                                                                         DECAN, Conf. dr. ing. C. Bolcu

P R O G R A M U L

Concursului de Chimie Organică
                                            Ora 830 – 915 / Sala 9
Primirea concurenţilor şi a cadrelor didactice.
Înregistrarea participanţilor la concurs

Ora 915 – 945 / Sala 9

Deschiderea festivă a concursului,
Omagierea academicianului George Ostrogovich.


Ora 1000 – 1300 / Sala 9 / Sala 22

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Consfătuire a cadrelor didactice referitoare la situaţia actuală
şi de perspectivă a învăţământului liceal şi universitar.
 (Laboratorul 05 – etajul I)


Ora 1300 – 1500

Vizitarea oraşului


Ora 1500 – 1530 / Sala 9

Prezentarea facultăţii şi a principalelor aspecte privind  
ADMITEREA 2015

Ora 1530 – 1600 / Sala 9

FESTIVITATEA  DE  PREMIERE

PROGRAMA ANALITICĂ
Conţine următoarele capitole:
 Clasa a X-a
 1.    Formule brute. Formule moleculare.
2.    Structura compuşilor organici. 
3.    Alcani. Cicloalcani.
4.    Alchene. Diene.
5.    Alchine.
6.    Arene.
7.    Alcooli.
8.    Acizi carboxilici.
 Clasa a XI-a
 1.    Izomeria compuşilor organici ( de constituţie, sterică)
2.    Compuşi halogenaţi.
3.    Compuşi hidroxilici (alcooli si fenoli).
4.    Amine.
5.    Acizi carboxilici.
6.    Grasimi.
7.    Compuşi carbonilici.
8.    Derivaţi funcţionali ai compuşilor carboxilici.
9.    Aminoacizi.


sâmbătă, 2 mai 2015

CONCURSUL DE CHIMIE "VERONICA CHIRIAC” - Universitatea de Vest din Timişoara, 23 mai 2015

link_pagina UVT


Facultatea de Chimie Biologie Geografie

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Concursul de chimie anorganică
Veronica ChiriacEdiția a X-a 23.05.2015

Departamentul de Biologie - Chimie,
Str. Pestalozzi nr.16, cod 300115,
Tel: + 40-0256-592622;
Fax:+ 40-0256 592620


CONCURSUL DE CHIMIE ANORGANICA „VERONICA CHIRIAC”

Inițiat în 2006, concursul de chimie „Veronica Chiriac” a ajuns la a X-a ediție. Acest concurs a fost conceput ca o manifestare destinată stimulării studiului chimiei în învățământul preuniversitar la nivel de performanță, cu o tematică din domeniul chimiei generale anorganice și reprezintă una din activitățile promovate de Departamentul de Chimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie de la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru o colaborare permanentă și eficientă a cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal cu cele din învățământul superior, în beneficiul pregătirii elevilor, viitori studenți.
Concursul poartă numele prof. univ. dr. ing. Veronica Chiriac (1944-2004), care a inițiat și animat, timp de peste 35 de ani, programe și activități tutoriale de pregătire și formare a multor generații de elevi și studenți ca specialiști în chimie, inginerie chimică, chimie-biologie, fizică-chimie și farmacie. S-a implicat cu pasiune și vocație didactică în desfășurarea cursurilor și lucrărilor experimentale la nivel de excelență pentru programul „Vector-chimie” și pentru elevii participanți la olimpiadele de chimie, naționale și internaționale. Veronica Chiriac este autor principal la numeroase cărți, manuale și culegeri de exerciții și probleme de chimie pentru învățământul preuniversitar și universitar, dintre care trebuie menționate „Teste de Chimie Anorganică”, „Consultații de chimie în pagini de ziar”, „Întrebări, exerciții și probleme de Chimie generală”, „Autoevaluare prin experimente de chimie anorganică”.
Concursul „Veronica Chiriac” s-a bucurat la fiecare ediție de o participare semnificativă – în medie 70 elevi și 30 cadre didactice, din 6 județe – și de rezultate remarcabile ale unor elevi, pregătiți de profesori dedicați chimiei. Mulți dintre elevii premianți ai acestui concurs au devenit studenți la facultatea noastră precum și la specializări de inginerie-chimică, fizică-chimie, chimie-biologie, farmacie și au finalizat cu succes studii de licență și de masterat și continuă cu studii doctorale.
La a VI-a ediție a sa, concursul s-a desfășurat sub semnul emblematic „Chimia, viața noastră, viitorul nostru” asumat de Anul internațional al Chimiei, ceea ce este în deplină consonanță cu idealul profesional și întreaga activitate didactică și de cercetare consacrată chimiei de prof. univ. dr. Veronica Chiriac.
Succes tuturor participanților, pasiune și satisfacții în studiul chimiei, de la „ucenicie la măiestrie”!
                                                                                                                          Comitetul de organizare

joi, 19 martie 2015

CONFERINTA “ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ la Băile Herculane” - editia a III-a, 09.04.2015

AFIS_CONFERINTA_BH_2015

PROGRAM CONFERINTA_2015:
Programul Conferinţei
“ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ LA BĂILE HERCULANE”
Ediţia a III–a, joi, 9 aprilie 2015,
Hotel Diana, Băile Herculane

miercuri, 8 aprilie 2015, seara
Sosirea delegaţiei revistei „Ştiinţă şi tehnică”
Cazare la Hotel Diana Băile Herculane

joi, 9 aprilie 2015
10,00 –12,30
Cuvânt de bun-venit – prof. Manuela Stan, inspector scolar (5 min.)

– ing. Dorin Bălteanu, prezentare „Băile Herculane – miracolul apelor termale”           (15 min.)

- prof. Alexandru Mironov – discurs liber

- Marc Ulieriu, redactor şef „Ştinţă şi tehnică”: „Cyborgizare, smart –living, upgradarea corpului uman cu noi tehnologii” (20 min.)

- Adrian Nicolae, doctorand în paleoantropologie, autorul cărţii „Revoluţia după Darwin. Pledoarie pentru specia umană”: „Noi teorii şi ipoteze privind evoluţia umană” (20 min.)

- Alexandru Safta, redactor „Ştiinţă şi tehnică”: „Tendinţe globale în genetică şi medicină, în contextul provocărilor viitorului” (20 min.)

- Claudiu Andone, redactor „Ştiinţă şi tehnică”: - „Invenţii, prototipuri şi tehnologii de graniţă” (20 min.)

- Intervenţii profesori, elevi, discuţii libere, întrebări, răspunsuri (20 min.)

12,30 – 13,00 – Conferinţa de presă


Poza1_BH_2015

Poza2_BH_2015

Poza3_BH_2015

Poza4_BH_2015

Poza5_BH_2015
duminică, 7 decembrie 2014

marți, 8 aprilie 2014

CONCURSUL INTERNATIONAL FAMELAB 2014


FameLab 2014 - Concursul internaţional de comunicare a ştiinţei

Fii următorul star în comunicarea ştiinţei şi câştigă o călătorie în Marea Britanie! Participă la cea de-a VII-a ediţie Famelab - 2014 !


Înscrie-te acum la una din preselecţiile FameLab din Bucureşti (10 aprilie, la Polifest sau 25 aprilie, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”), Iaşi (8 aprilie, la Iaşi Science Festival) sau online, cu o prezentare video.

Partener principal: Intel. Cu sprijinul: Xerox, Editura Humanitas, Universitatea Politehnica Bucureşti, Muzeul “Grigore Antipa”, Universitatea “Alexandru Ioan-Cuza” Iasi

Concurs international de comunicare a ştiinţei FAMELAB 2014


vineri, 21 martie 2014

CONCURSUL NATIONAL DE COMUNICARI STIINTIFICE LA CHIMIE PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE - 2014

În anul şcolar 2013-2014 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „CHIMIA – PRIETEN SAU DUŞMAN?”, destinată elevilor din învăţământul liceal la disciplina chimie se va desfăşura sub genericul CONCURSUL NATIONAL DE COMUNICARI STIINTIFICE LA CHIMIE PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE, care este înscris în Calendarul Concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N. îmn anul şcolar 2013-2014.

Etapa judeţeană a concursului va avea loc în data de 04.04.2014, la Liceul Teoretic „Traian Doda” Caransebeş, începând cu ora 10,00

Înscrierea elevilor se va face prin transmiterea pe faxul I.Ş.J. C-S a tabelului corespunzător, ce va cuprinde datele elevilor participanţi adică: titlul lucrării, numele, iniţiala tatălui, (toate) prenumele (conform certificatului de naştere) elevului/elevilor autor/autori ai lucrării, clasa, CNP, telefonul personal, adresa de acasă, adresă personală de mail, precum şi numele şi prenumele profesorului/profesorilor care au pregătit elevul (elevii) participant(i).

Tabelul va fi semnat de către directorul unităţii de învăţământ respective.

Accesul elevilor la competiţia şcolară se va face DOAR pe baza carnetului de elev, vizat pe anul şcolar în curs.

Participarea este deschisă tuturor elevilor de liceu care au elaborat o lucrare științifică/proiect pe o temă propusă de ei înșiși, prin consultare cu profesorul coordonator, iar tema aleasă trebuie să pună în evidență elemente ale cercetării în domeniul chimiei şi ale dezvoltării creativităţii lor.
Condiția de înscriere și participare la concurs este ca lucrarea științifică să aibă, ca autori, 2 elevi, iar realizarea acestor lucrări științifice/proiecte ale elevilor să fie coordonată de către profesorul de chimie.
Fiecare lucrare va fi prezentată de către cei 2 elevi, oral, în fața comisiei de evaluare. Absența unuia dintre cei 2 elevi atrage automat descalificarea lucrării din concurs. Prezentările lucrărilor vor putea fi însoţite de imagini (video, diapozitive, etc.), planşe, fond audio şi orice alt suport care poate contribui la o mai bună evidențiere a calității lucrării.
Lucrarea trebuie să aibă un număr maxim de 10 pagini. Conţinutul şi forma lucrării vor contribui la acordarea punctajului final.

Tehnoredactarea comunicărilor ştiinţifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea concursului se vor realiza conform precizărilor din Metodologia de organizare şi desfăşurare a sesiunii de comunicări ştiinţifice “Chimia - prieten sau duşman?”, înregistrată la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sub numărul 31556/09.03.2011.

Metodologia specifică a concursului


Model întocmire comunicare ştiinţifică pentru concurs


Rezultatele concursului - etapa judeteană 2014 (07.04.2014)

miercuri, 19 martie 2014

CONCURSURI DE FIZICA 2014 - FACULTATEA DE FIZICA, UNIVERSITATEA BUCURESTI

Facultatea de Fizică a Universității din București organizează în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!” Concursul Național de Fizică pentru elevi "Hands on Universe" - Ediţia a II-a - 11 aprilie 2014.
Această ediţie este inclusă în CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE organizate în anul şcolar 2013/2014 fără finanţare M.E.N. La acest concurs pot participa elevi si cadre didactice din Bucuresti si din tara cu prezentari ale preocuparilor lor în domeniul Fizicii.
Detalii suplimentare privind organizarea concursului sunt disponibile la adresa:
Deasemeni, Facultatea de Fizică a Universității din București organizează Concursul de Fizică online PhysWeb. Concursul este deschis tuturor elevilor care învaţă şi aplică Fizica în cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare.
Vă rugăm să transmiteți și colegilor dumneavoastra aceste informații și le dorim SUCCES elevilor participanți.
Cu deosebită considerație și mulțumiri pentru colaborare,
Lector dr. Cristina MIRON

marți, 25 februarie 2014

OLIMPIADA NATIONALA DE CHIMIE 2013-2014

PROGRAMA ONC 2014

Programa pentru Olimpiada de Chimie 2013-2014 (format editabil - 05.11.2013)

Programa pentru Olimpiada de Chimie 2013-2014 (format pdf., de pe site-ul M.E.N. - 30.01.2014)

ADRESA ORGANIZARE ETAPA JUDEŢEANĂ ONC 2014 (22.01.2014)

pagina 1

pagina 2

REGULAMENT SPECIFIC ONC 2014

Regulament specific Olimpiada de Chimie 2013-2014

CRITERII DE CALIFICARE LA ONC 2014 (17.01.2014)

SUBIECTE OJC 2014

Barem_clasa XI

Barem_clasa XII

REZULTATE FINALE ETAPA JUDETEANA OLIMPIADA DE CHIMIE 2014 (25.02.2014 - nu au fost contestatii)

Rezultate la ONC - Iasi, 2014 (15.04.2014)